Vad väger modulerna?


Modulernas vikt beror på vilken typ av sten som ingår, men normalt väger de mellan 500-600 kg/m2. Vid varje leverans tar vi hänsyn till kundens objektspecifika önskemål och de montageförutsättningar som gäller på platsen.