Vad kostar en stensättning?


 

Att anlägga en traditionell stensatt yta i trafikerad miljö medför höga anläggningskostnader för att uppfylla gällande arbetsmiljökrav. Störningar i trafiken medför också avsevärda kostander för näringslivet och samhället.

Initialkostnaden för modulerna ligger något högre än traditionell stensättning. Totalkostnaden ligger däremot avsevärt lägre på grund av att de här produkterna medför underhållskostnader, montagetider och trafikstörningar som är en bråkdel av motsvarande för traditionell stensättning.