Skillnad mot traditionella metoder?

En utseendemässig skillnad mellan traditionell stensättning och industriellt tillverkade moduler är fogbredden mellan stenarna. För att uppnå rätt hållfasthet och vidhäftning mellan stenarna måste vi ha en fogbredd som är något större än branschpraxis. I gengäld får man en underhållsfri fog där inget ogräs kan etablerar sig. En annan viktig skillnad är portabiliteten. Modulerna kan mycket lätt flyttas och användas på andra platser.

Läs mer i branschskriften "Utemiljö"  avsnitt 4.3