Produkter & tjänster

Våra licenstagare arbetar löpande med att utveckla en standard för de produkter som är möjliga att tillverka industriellt. Nedan följer några exempel på produkter som lämpar sig väl för tillverkning med våra metoder.

Läs mer om Terrakomp hos Stenteknik

 

Parkmoduler

"Parkmoduler" är ett samlingsnamn för produkter som lämpar sig för utsmyckning av det offentliga rummet. De är dessutom väl lämpade för grundläggning av fast utrustning.

 

 

Cirkulationsplatser

Vi har lösningar för olika rondellmoduler som är optimerade för att underlättar montage och transportlogistik. Modulerna kanutföras med en rad olika ytskitsmaterial och är körbara omedelbart efter montage. 

 

 

Farthinder / Gångytor / Släntbekädnader 

Farthinder utsätts alltid för stor belastning slitage och byggandet innebär ofta långvariga störningar i trafiken. Trafikerad ytor som stensätts traditionellt skall inte belastas på flera veckor för att uppfylla kraven. Våra produkter kan belastas fullt från dag ett. Så här kan det se ut när de är monterade och körklara  - se en film på vårt levererade farthinder i Vännäs kommun.

 

Refuger

Kompletta refugmoduler.

 

Gatstensdetaljer

Olika typer av gatstensdetaljer och ränndalar med gatsten eller kullersten

 

 

 

Vi kan också tillhandahålla kvalificerad konsulthjälp och rådgivning gällande  traditionell och industriell stensättning och trafiktekniska frågor.