Terrakomp


Terrakomp AB är ett företag som präglas av innovativt nytänkande i en traditionsbunden bransch. Företaget ägs och drivs av Johan Forsman, som har över 25 års erfarenhet från markanläggningsbranschen.  Den grundläggande och drivande idén bakom företaget är utvecklingspotentialen inom stensättning, där man hittills i mycket liten omfattning tillämpat industriellt byggande. Terrakomp AB utvecklar och licensierar produktions- och montagemetoder. Företaget har utvecklat metoderna i Norrbotten och utvecklingen av produkter och metoder har skett mot bakgrund av de förhållanden som gäller i Skandinavien – säsongsberoende, kallt klimat och långa avstånd. 

 

Bakgrund


Stensättare är en av världens äldsta yrkesgrupper. Arbets- och produktions-metoderna har inte förändrats nämnvärt under ett årtusende och innefattar ett avsevärt inslag av hårt och monotont kroppsarbete i en arbetsmiljö som präglas av hög stress, buller och närliggande trafik.

Antalet yrkesverksamma inom branschen har minskat kraftigt och nyrekryteringen är mycket låg. Intresset för sten som ytskikt i såväl offentliga som privata miljöer har paradoxalt nog ökat kraftigt de senaste åren och när man t.ex. anlägger vägar och torg i en stad är natursten det självklara valet både ur estetisk och driftekonomisk synvinkel. Detta är några aspekter som skapat goda förutsättningar för Terrakomp att lansera ett nytänkande i branschen – industriellt markbyggande.