Miljö

 

Vi tänker på miljön i två avseenden -  Dels den omgivning där alla ska andas frisk luft, dricka rent vatten och ha ett behagligt klimat och dels den miljö där vi utövar vårt yrke - markanläggning. Den senare sammanfaller dessutom med platser där många andra vistas samtidigt som vi arbetar. Vi bidrar bland annat på följande sätt...

Kortare transporter av råvara  - Merparten av den sten som används vid markanläggningar är importerad. Ofta kommer den från länder långt utanför Europa. Sten är en tung vara och transporter kräver mycket energi. Vi har en uttalad ambition att erbjuda lokala råvaror till våra produkter om det finns tillgängligt

Många kommuner har en uttalad hållbarhetspolicy som bland annat innebär att material skall återanvändas och återvinnas i allt större utsträckning. Vi gör det möjligt när det gäller markanläggningar.

Avsevärt kortare montagetider  -  Trafikplatsen är avstängd i en dag istället för fem veckor. Det betyder en bråkdel av normal trafikexponering, mindre utsläpp från arbetsmaskiner, kortare buller- och dammperiod. Bättre miljö, helt enkelt.

 

Hur påverkar metodvalet miljön ?

Ladda hem ett praktikfall