Hur transporteras elementen?

Elementen transporteras till arbetsplatsen med lastbil. Här ser du ett exempel på hur enkelt cirkulationsmoduler kan hanteras