Hur påverkar tjälen?


Det bästa sättet att undvika tjälpåverkan är att göra ett gott underarbete. Detta gäller också för våra prefabricerade moduler. Samma regler gäller alltså oavsett om man använder traditionella metoder eller Terrakomps moduler.