Leverans av cirkulationsplats till Storheden

 

 

Terrakomp har fått förtroendet att leverera en cirkulationsplats i anslutning till Coop Forum på storheden i Luleå. De fabrikstillverkade enheterna och platsmontaget är ett naturligt val när minimala trafikstörningar är prioriterade. Montaget genomfördes under natten och ytorna var redo för trafik omedelbart efter montaget. Se bilderna från montaget

 

Fabrikstillverkade markmoduler

Eheterna i Terrakomps produktkoncept tillverkas året om i inomhusmiljö. Modulerna är portabla och kan enkelt flyttas vid förändrad markanvändning eller för temporära markanläggningar.

 Bilden visar några exempel på produkter som kan förtillverkas och levereras montageklara direkt till byggplatsen. Klicka i bilden för att se exempel på produkter som kan tillverkas för Ert behov.

cirkulationsplats gatstensdetaljer refug refug refug refug farthinder farthinder farthinder parkmoduler

 

Centrumparken i Luleå rivs

Den välbesökta centrumparken på Fritz Olsson-tomten rivs nu. Terrakomps markmoduler flyttas till andra platser i staden. Följ modulernas resa i bildgalleriet. Läs artikeln i Kuriren

 

Farthinder i Vännäs

Trafikverket och Skanska valde prefabricerade farthinder till Vännäs kommun. Se på filmen hur det kan se ut när de är monterade och klara

 

Instant Park i Luleå

Terrakomp fick uppdraget att skapa ett parkområde på den omdebatterade Frits Olsson-tomten i Luleå. Parken byggdes med Terrakomp's modulkoncept och stod färdig efter en vecka. Nedmonteringen av den tillfälliga parkengenomfördes på en (1) dag.

 

Gå till Galleriet                    Läs artikeln i NSD